[اسم]

روزنامه‌نگار

( ر-و-ز-ن-ا-م-ه-‌-ن-گ-ا-ر )
1 journalist newsman , newswoman

journalist /ˈʤɜrnələst/ /ˈʤɜːnəlɪst/


newsman /nˈuːzmæn/ /njˈuːzman/


newswoman /nˈuːzwʊmən/ /njˈuːzwʊmən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان