[اسم]

newswoman

/nˈuːzwʊmən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خبرنگار (زن) روزنامه‌نگار

معادل ها در دیکشنری فارسی: روزنامه‌نگار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان