[صفت]

newsworthy

/ˈnuˌzwɜrði/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: newsworthier] [حالت عالی: newsworthiest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دارای ارزش خبری مهم، جالب توجه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان