[اسم]

Newton

/nˈuːtən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آیزاک نیوتن [فیزیکدان انگلیسی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان