[قید]

next month

/nɛkst mʌnθ/
غیرقابل مقایسه

1 ماه بعد

  • 1.I will return to London next month.
    1. ماه بعد به لندن برمی گردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان