[صفت]

next-door

/ˈnekstˌdɔːr/
غیرقابل مقایسه

1 (همسایه) کناری

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیوار به دیوار مجاور
  • 1.Is your next-door neighbor a girl?
    1. همسایه کناری ات دختر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان