[اسم]

nexus

/ˈnɛksəs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ارتباط اتصال، سلسله

مترادف و متضاد connection
  • 1.a nexus of ideas
    1. سلسله ای از ایده ها
  • 2.the nexus between industry and political power
    2. ارتباط بین صنعت و قدرت سیاسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان