[اسم]

NGO

(non-governmental organization)
/ˌen dʒiː ˈoʊ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سازمان مردم‌نهاد سمن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان