[اسم]

newt

/njuːt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سمندرک

  • 1.Some amphibians we know today include frogs, toads, newts and salamanders.
    1. برخی از دوزیست هایی که تا به امروز می شناسیم عبارتند از قورباغه، وزغ، سمندرک و سمندر.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان