[صفت]

نازل

( ن-ا-ز-ل )
1 low cheap

low /loʊ/ /ləʊ/


cheap /tʃiːp/ /tʃiːp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان