[فعل]

نامیدن

( ن-ا-م-ی-د-ن )
1 to name to call

to name /neɪm/ /neɪm/


to call /kɔːl/ /kɔːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان