[اسم]

هم‌نشین

( ه-م-‌-ن-ش-ی-ن )
1 companion friend

companion /kəmˈpæn.jən/ /kəmˈpæniən/


friend /frend/ /frend/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان