[فعل]

وعظ کردن

( و-ع-ظ- -ک-ر-د-ن )
1 to preach to exhort

to preach /priːtʃ/ /priːtʃ/


to exhort /ɪɡˈzɔːrt/ /ɪɡˈzɔːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان