[اسم]

ولد

( و-ل-د )
1 child son

child /tʃɑɪld/ /tʃaɪld/


son /sʌn/ /sʌn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان