[قید]

کذا

( ک-ذ-ا )
1 thus so

thus /ðʌs/ /ðʌs/


so /soʊ/ /səʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان