[اسم]

کفش ورزشی

( ک-ف-ش- -و-ر-ز-ش-ی )
1 sneakers trainers
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان