[اسم]

sneakers

قابل شمارش

1 کفش ورزشی کتانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کفش ورزشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان