[صفت]

snazzy

/ˈsnæzi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: snazzier] [حالت عالی: snazziest]

1 جذاب شیک، گیرا

مترادف و متضاد jazzy smart
  • 1.a snazzy tie
    1. یک کراوات جذاب
  • 2.He’d booked us a table in a snazzy restaurant.
    2. او در رستورانی شیک برای ما میز رزرو کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان