[اسم]

sneaker

/ˈsniː.kər/
قابل شمارش

1 کتانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کتانی
مترادف و متضاد trainer training shoe
  • 1.a pair of sneakers
    1. یک جفت کتانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان