[اسم]

accountant

/əˈkɑʊnt.ənt/
قابل شمارش

1 حسابدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: حسابدار دفتردار محاسب
a tax accountant
یک حسابدار مالیاتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان