[صفت]

accountable

/əˈkaʊntəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more accountable] [حالت عالی: most accountable]

1 مسئول پاسخگو

  • 1. Politicians are ultimately accountable to the voters.
    1 . سیاستمداران در نهایت نسبت به رای‌دهندگان مسئول هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان