[صفت]

administrative

/ədˈmɪnɪstreɪtɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more administrative] [حالت عالی: most administrative]

1 اجرایی اداری

معادل ها در دیکشنری فارسی: اجرایی اداری
  • 1.an administrative job
    1. شغل اجرایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان