[اسم]

air

/er/
غیرقابل شمارش

1 هوا آسمان

معادل ها در دیکشنری فارسی: بادی هوا
مترادف و متضاد aerosphere sky
in the air
در آسمان
 • The plane was in the air.
  هواپیما در آسمان بود.
to get some fresh air
کمی هوای تازه خوردن
 • I went outside to get some fresh air.
  من بیرون رفتم تا کمی هوای تازه بخورم.
through the air
در هوا
 • Spicy smells wafted through the air.
  بوهای تندی در هوا پخش شد.
air travel/traffic
مسافرت/ترافیک هوایی
by air
هوایی
 • I don't travel much by air.
  من زیاد هوایی [با هواپیما] به جایی مسافرت نمی‌کنم.

2 آهنگ موسیقی، نوا

Bach’s Air on a G string
موسیقی باخ روی سیم G

3 پخش (رادیو و تلویزیون)

on/off air
پخش کردن/نکردن
 • 1. The program was taken off the air over the summer.
  1. برنامه در طول تابستان پخش نمی‌شد.
 • 2. We will be back on air tomorrow morning at 7.
  2. ما دوباره فردا صبح ساعت 7 برنامه پخش خواهیم کرد.
[فعل]

to air

/er/
فعل گذرا
[گذشته: aired] [گذشته: aired] [گذشته کامل: aired]

4 بیان کردن گفتن

مترادف و متضاد voice
to air one's views/grievances/complaints...
نظرات/گله‌ها/شکایات و... خود را بیان کردن
 • The discussion gave people a chance to air their views.
  این گفتگو به مردم فرصتی برای بیان کردن نظراتشان داد.

5 پخش کردن (توسط رادیو و تلویزیون)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پخش کردن
مترادف و متضاد broadcast
to air something
چیزی را پخش کردن
 • All the major networks aired the president’s speech.
  تمام شبکه‌های عمده (بزرگ و مهم)، سخنرانی رییس جمهور را پخش کردند.

6 هوا دادن هوای جایی را عوض کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوا دادن باد دادن
 • 1.Leave the window open to air the room.
  1. پنجره را باز بگذارید تا هوای اتاق عوض شود.
[عبارات مرتبط]
 • 1. مطبوع (به دلیل هوای تازه)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان