[قید]

already

/ɔːlˈred.i/
غیرقابل مقایسه

1 از قبل قبلاً

مترادف و متضاد by this time so far until now
 • 1.“Lunch?” “No thanks, I've already eaten.”
  1. «ناهار (می‌خوری)؟» «نه ممنون، من قبلاً خوردم.»
 • 2.I asked him to come to the exhibition but he'd already seen it.
  2. از او خواستم به نمایشگاه بیاید، ولی او قبلاً از آن دیدن کرده بود.
 • 3.I've already told him.
  3. من قبلاً به او گفته بودم.
 • 4.The concert had already begun by the time we arrived.
  4. زمانی که ما رسیدیم کنسرت از قبل شروع شده بود.

2 به این زودی

 • 1.Have you eaten all that food already?
  1. به این زودی آن همه غذا را خورده‌ای؟
 • 2.Is it 10 o'clock already?
  2. به این زودی ساعت 10 شده است؟
 • 3.You're not leaving already, are you?
  3. به این زودی که نمی‌روی، می‌روی؟

3 همین حالا هم هم‌اکنون هم، همین الان هم

 • 1.I'm already late.
  1. همین الان هم دیرم شده‌است.
 • 2.There are far too many people already. We can't take any more.
  2. همین حالا هم بیش از حد آدم هست. دیگر نمی‌توانیم بپذیریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان