[قید]

alright

/ɔːlˈraɪt/
غیرقابل مقایسه

1 بسیارخوب خوب

مترادف و متضاد ok
  • 1.Do you feel alright?
    1. حالت خوب است؟
  • 2.Is the coffee alright?
    2. قهوه خوب شده است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان