[تخصیص گر]

an

/æn/

1 یک هر یک، -ی، -ای

  • 1.I ate an apple.
    1. من یک سیب خوردم [من سیبی خوردم].
  • 2.It costs $4 an hour to park a car here.
    2. پارک کردن اتومبیل در اینجا، هر یک ساعت [ساعتی] 4 دلار هزینه دارد.
an amazing house
خانه‌ای شگفت‌انگیز
توضیحاتی در رابطه با an
an یک حرف تعریف انگلیسی است و قبل از واژه‌هایی می‌آید که حرف اولشان صدادار (حروف صدادار: a, e, o, u, i) است.

2 [نشانه اسامی نامعین قبل از حروف صدادار]

  • 1.Can you drive an automobile?
    1. می توانی خودرو [اتومبیل] برانی [می‌توانی با اتومبیل رانندگی کنی]؟
توضیحاتی در رابطه با an
an یک حرف تعریف انگلیسی است و قبل از واژه‌هایی می‌آید که حرف اولشان صدادار (حروف صدادار: a, e, o, u, i) است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان