an


/æn/
/æn/

تخصیص گر
1
an [تخصیص گر]
1
یک هر یک، -ی، -ای

  • 1. خانه ای شگفت انگیز
  • 2. I ate an apple.
    2. من یک سیب خوردم (من سیبی خوردم).
  • 3. پارک کردن اتومبیل در اینجا، هر یک ساعت (ساعتی) 4 دلار هزینه دارد.

تخصیص گر
2
an [تخصیص گر]
2
[نشانه اسامی نامعین قبل از حروف صدادار]

  • 1. می توانی خودرو (اتومبیل) برانی [می توانی با اتومبیل رانندگی کنی]؟
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان