[صفت]

amusing

/əˈmjuː.zɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more amusing] [حالت عالی: most amusing]

1 سرگرم‌کننده مسرت‌بخش

مترادف و متضاد comical entertaining funny witty boring solemn
  • 1. an amusing story
    1 . یک داستان سرگرم‌کننده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان