[اسم]

amusement arcade

قابل شمارش

1 سالن سرگرمی محل بازی با ماشین‌های شانس سکه‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان