[اسم]

amusement park

/əˈmjuːzmənt pɑːrk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شهر بازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شهر بازی
  • 1.As a kid i loved playing in an amusement park.
    1. وقتی بچه بودم بازی کردن در شهربازی را دوست داشتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان