[اسم]

amusement park

/əmˈjuzmənt pɑrk/
قابل شمارش

1 شهر بازی

  • 1. As a kid i loved playing in an amusement park.
    1 . وقتی بچه بودم بازی کردن در شهربازی را دوست داشتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان