[اسم]

Amy

/ˈeɪmi/
غیرقابل شمارش

1 ایمی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان