[اسم]

amulet

/ˈæmjʊlət/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حرز طلسم

معادل ها در دیکشنری فارسی: تعویذ حرز
مترادف و متضاد charm talisman
  • 1.an ancient amulet
    1. یک حرز باستانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان