[اسم]

ampoule

قابل شمارش

1 آمپول

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمپول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان