[فعل]

to amplify

/ˈæmplɪfaɪ/
فعل گذرا
[گذشته: amplified] [گذشته: amplified] [گذشته کامل: amplified]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با بلندگو صدا را تقویت کردن نیرو افزودن

  • 1.to amplify a guitar
    1. با بلندگو صدای گیتار را زیاد کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان