[اسم]

amphora

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آمفورا (خمره سفالی در یونان باستان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان