[اسم]

amphetamine

/æmˈfetəmiːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آمفتامین داروی محرک اعصاب

  • 1.Amphetamines are sometimes taken illegally.
    1. گاهی اوقات آمفتامین به صورت غیرقانونی مصرف می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان