[اسم]

آمپول

( آ-م-پ-و-ل )
1 ampoule
کپسول شیشه‌ای یا پلاستیکی بی‌منفذ، حاوی یک یا چند دارو یا واکسن به‌صورت محلول سترون وجود دارد.
2 shot injection
عمل تزریق دارو از طریق سرنگ

shot /ʃɑːt/ /ʃɒt/


injection /ɪnˈdʒekʃn/ /ɪnˈdʒekʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان