[اسم]

apartment

/əˈpɑrt.mənt/
قابل شمارش

1 آپارتمان واحد مسکونی آپارتمانی

مترادف و متضاد flat suite
  • 1. I'll give you the keys to my apartment.
    1 . من کلید آپارتمانم را به تو خواهم داد.
  • 2. They have six luxury apartments for sale.
    2 . آنها شش آپارتمان مجلل [لوکس] برای فروش دارند.
a three-bedroom apartment
یک آپارتمان سه‌خوابه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان