[اسم]

arithmetic

/əˈrɪθməˌtɪk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (علم) حساب (ریاضی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: حساب
  • 1.I'm not very good at mental arithmetic.
    1. من خیلی در حساب ذهنی خوب نیستم.
the laws of arithmetic
قوانین حساب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان