[حرف اضافه]

as a result of

/æz ə rɪˈzʌlt/

1 در نتیجه

  • 1. you got fired as a result of your stupidity .
    1 . شما در نتیجه حماقت‌تان اخراج شدید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان