[اسم]

August

/ˈɑgəst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اوت ماه اوت

معادل ها در دیکشنری فارسی: آگوست اوت
 • 1.It was one of the hottest Augusts on record.
  1. آن یکی از گرم‌ترین اوت‌های [ماه‌های اوت] ثبت شده بود.
 • 2.We've got friends coming at the end of August.
  2. دوستان ما در اواخر (ماه) اوت (به دیدن ما) می‌آیند.
next/last August
اوت بعد/(سال) قبل
 • 1. They got married last August.
  1. آنها اوت (سال) قبل ازدواج کردند.
 • 2. They're getting married next August.
  2. آنها اوت بعد ازدواج می‌کنند.
on August...th
در ...م/ام اوت
 • The meeting will be on August 6th.
  جلسه در ششم اوت برگزار خواهد شد.
the ...th of August
...م/ام اوت
 • The meeting was held on the fourth of August.
  جلسه در چهارم اوت برگزار شد.
توضیحاتی در رابطه با August یا ماه اوت
August یا اوت هشتمین ماه سال میلادی و 31 روزه است. این ماه معمولاً از 11 مرداد تا 9 شهریور به‌طول می‌انجامد. واژه August اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
[صفت]

august

/ˈɔːɡəst/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more august] [حالت عالی: most august]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحسین‌برانگیز شکوهمند، محترم، ارجمند

مترادف و متضاد distinguished impressive majestic respected
an august patron of the arts
یک حامی محترم از هنرها
 • She is an august patron of the arts.
  او یک حامی محترم از هنرها است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان