[اسم]

bachelor's degree

/ˈbæʧələrz dɪˈgri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارشناسی لیسانس

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرک کارشناسی کارشناسی لیسانس
  • 1.She has a bachelor’s degree in English literature from Stanford University.
    1. او مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه "استنفورد" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان