[اسم]

bacillus

/bˈæsɪləs/
قابل شمارش
[جمع: bacilli]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باسیلوس

معادل ها در دیکشنری فارسی: باسیلوس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان