[اسم]

bedrock

/bˈɛdɹɑːk/
قابل شمارش

1 سنگ بستر (زمین‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: کیان

2 بنیان اساس، پایه

مترادف و متضاد base basis foundation
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان