[حرف اضافه]

between

/bɪˈtwiːn/

1 بین میان

مترادف و متضاد betwixt in the middle of
 • 1.A narrow path ran in between the two houses.
  1 . راهی باریک از میان آن دو خانه عبور می‌کرد.
 • 2.I would like to see the football match between Spain and Germany.
  2 . دوست دارم مسابقه فوتبال بین اسپانیا و آلمان را ببینم.
 • 3.She squeezed between the parked cars and ran out into the road.
  3 . او از بین ماشین‌های پارک شده به زور رد شد و به سمت خیابان دوید.
 • 4.Standing between the two adults was a small child.
  4 . میان آن دو بزرگسال، یک بچه کوچک ایستاده بود.
 • 5.The shop is closed for lunch between 12.30 and 1.30.
  5 . آن مغازه برای ناهار بین ساعت 12:30 و 01:30 بسته است.
 • 6.Tonight's game is between the New Orleans Saints and the Los Angeles Rams.
  6 . مسابقه امشب بین "نیواورلئان سنتز" و "لوس آنجلس رمز" است.
 • 7.We drank two bottles of wine between four of us.
  7 . ما دو بطری شراب بین چهار نفرمان نوشیدیم [ما چهارنفری دو بطری شراب نوشیدیم یا ما چهار نفر با هم دو بطری شراب نوشیدیم].
 • 8.You shouldn't eat between meals.
  8 . نباید بین وعده‌های غذایی چیزی بخوری.
کاربرد حرف اضافه between به معنای بین
حرف اضافه between به معنی "بین" برای نشان دادن فاصله بین دو چیز استفاده می شود. در ادامه با چند تا از کاربرد های این حرف اضافه بیشتر آشنا می شویم:
-حرف اضافه between برای نشان دادن فاصله بین دو موقعیت فیزیکی استفاده می‌شود. مثلا:
".A narrow path ran in between the two houses" (راهی باریک از میان آن دو خانه عبور می‌کرد.)
-حرف اضافه between همچنین برای نشان دادن فاصله زمانی بین دو زمان خاص هم استفاده می‌شود. مثلا:
".The shop is closed for lunch between 12.30 and 1.30" (مغازه برای ناهار بین ساعت 12:30 و 01:30 بسته است.)
-حرف اضافه between همچنین برای نشان دادن فاصله مکانی بین دو مکان خاص یا حدود و مرز بین دو چیز هم استفاده می‌شود. مثلا:
".We fly between Rome and Paris twice daily" (ما روزی دو بار از رم تا پاریس پرواز می‌کنیم.)
".The border between Sweden and Norway" (مرز بین سوئد و نروژ.)
".It weighed between nine and ten kilos" (آن وزنی بین نه و ده کیلو داشت.)
-علاوه بر کاربردهای ذکر شده between به ارتباط دو طرفه هم اشاره می‌کند. مثلا:
".a link between unemployment and crime" (رابطه بین بیکاری و جرم و جنایت.)
".There's a lot of bad feeling between them" (احساسات بد بسیاری بین آنها وجود دارد.)
-حرف اضافه between برای نشان دادن "با هم" کاری انجام دادن هم استفاده می‌شود. توجه کنید که در فارسی ما حرف اضافه between را به معنی "بین" به کار نمی‌بریم. مثلا:
".We ate a pizza between us" (ما بین خودمان یک پیتزا خوردیم [ما با هم یک پیتزا خوردیم.])
".We ought to be able to manage it between us" (ما باید بتوانیم این موضوع را بین خودمان [با هم] مدیریت کنیم.)
حرف اضافه between مانند حرف اضافه among است با این تفاوت که among برای فاصله بین بیش از دو چیز یا فرد استفاده می‌شود، اما between هم برای دو و هم بیشتر به کار می‌رود.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان