[اسم]

BLT

(bacon, lettuce and tomato)
/bi-ɛl-ti/
قابل شمارش

1 ساندویچ بیکن با کاهو و گوجه ساندویچ بی‌ال‌تی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان