[اسم]

categorization

/kˌæɾɪɡɚɹaɪzˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دسته‌بندی طبقه‌بندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان