[صفت]

celebrated

/ˈsɛləˌbreɪtəd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more celebrated] [حالت عالی: most celebrated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشهور ستوده

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرشناس نامدار مشهور افسانه‌ای
مترادف و متضاد admired famous renowned unknown
  • 1.San Francisco is celebrated for its multicultural makeup.
    1. سان فرانسیسکو به خاطر ساختار چند فرهنگی اش مشهور است.
  • 2.The celebrated pianist will give a concert this weekend.
    2. پیانیست مشهور این آخر هفته کنسرتی خواهد داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان