[اسم]

Celina

/sɛlˈiːnə/
غیرقابل شمارش

1 سلینا [نام دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان