[قید]

clearly

/ˈklɪr.li/
غیرقابل مقایسه

1 (به‌طور) واضح (به‌طور) صریح

معادل ها در دیکشنری فارسی: به وضوح
مترادف و متضاد comprehensibly intelligibly plainly
 • 1.He spoke very clearly.
  1. او بسیار واضح سخن می‌گفت.
 • 2.I'd had two hours' sleep and wasn't thinking clearly.
  2. من دو ساعت خوابیده بودم و نمی‌توانستم واضح فکر کنم.

2 بدون شک بی‌شک

مترادف و متضاد undoubtedly
 • 1.She is clearly very intelligent.
  1. او بی‌شک بسیار باهوش است.

3 آشکارا به‌طرز واضحی، معلوم است که

معادل ها در دیکشنری فارسی: آشکارا
مترادف و متضاد obviously
 • 1.Clearly, this will cost a lot more than we realized.
  1. معلوم است که این بیشتر از چیزی که فکر کردیم هزینه خواهد داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان