[اسم]

clothes line

/ˈkloʊðz laɪn/
قابل شمارش

1 بند رخت

معادل ها در دیکشنری فارسی: بند رخت طناب رخت
مترادف و متضاد line washing line
  • 1.outdoor and indoor clothesline
    1. بند رخت های مخصوص بیرون خانه و داخل خانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان